ZAGOR  PASTA FARE  ZEHİRİ

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU


Zagor Pasta çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı özel istasyonlar içinde kullanılmalıdır.

Fare mücadelesi için 20-50 g,
sıçan mücadelesi için 50-150 g
olacak şekilde

özel istasyonlar içinde sıçan ve farelerin kolayca ulaşabileceği, pisliklerinin görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere,
duvar kenar ve köşelerine, dolap arkalarına, tavan aralarına yerleştirilir.

Yem istasyonları periyodik aralıklarla kontrol edilmeli ve azalmışsa tamamlanmalıdır.