WEB e  HALAMID.jpg

Tüm Dünyada Patentli
     
 Chloramine – T 
Bütün hijyen noktalarında  eşsiz  ve tek dezenfektan
       
 Halamid®  
Ticari adıyla güvenilir sonuç sağlar.                   

                                                         
*  Kalıntı bırakmaz,
*  Tadı, rengi, Kalıcı Kokusu yoktur.
*  Toksikolojik değildir.

*  Her tür mikroorganizmaya  (Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler,
   çıplak ve zarflı  virüsler, mantarlar ve parazitler) karşı etkili güvenilir
   sonuç sağlayan bir dezenfektandır.

 

KULLANIM ALANLARI

Personel  El   Hijyeni,
Yüzey - Ortam Dezenfeksiyonu,
Alet – Ekipmanların Dezenfeksiyonu,
Meyve Sebze Dezenfeksiyonu,
İçme Ve Kullanma  Suyu  Dezenfeksiyonu
gibi çok geniş  alanlarda alanlarda   her tür mikroorganizmaya 
(Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler, çıplak ve zarflı virüsler,
mantarlar ve parazitler) karşı etkili güvenilir
sonuç sağlayan bir dezenfektandır.

 

MİKROP DİRENCİ YOKTUR. ! 

Halamid® konsantre  olup toz haldedir.
Halamid® su ile aktive olur. 30 saniye içerisinde tamamen çözünür.
Aktif yapısı gereği mikroorganizmaların direnç göstermesine fırsat
vermeksizin hızlıca bünyelerine girerek yok ettiğinden
farklı etken maddelerin dönüşümlü olarak kullanılmasını ya da
konsantrasyon artırımını gerektirmez.


EKOLOJİK BİR ÜRÜNDÜR. !


Halamid® doğada kısa bir süre içinde yok olur. AOX oluşumunun
önemsenmeyecek  seviyede az olduğu klinik deneylerle ispatlanmıştır.
Uluslararası talimatnamelerde gün geçtikçe önemini arttıran
(Çevre Sağlığı) Şartlarına uyumda İşletmelere eşsiz bir çözüm getirir.

RAF  ÖMRÜ

Orijinal kapalı ambalajında, serin ve kuru bir yerde, doğrudan güneş
ışığından ve ısıdan korunarak depolanırsa  her  ihtiyacınız olduğunda 
tam etkinlikle kullanıma hazırdır.

TÜM DÜNYA DA PATENTLİDİR.

Etken maddesi Chloramine – T’dir.
Chloramine – T  Tüm Dünya da Halamid® Ticari ismi İle anılır.
Patent hakkı Akzo Nobel’e ait olan bir formülasyondur.

 

HALAMİD   BİOSİDAL ETKİ MEKANİZMASI

 
Biosidal Etki Mekanizmasının Tarihi

 

1905 yılında Chattaway’ın ilk yayınından beri Sodium N-Chloro-para-toluensulfonamide
(Chloramin-T&Akzo Nobel’in patentli adı Halamid®) ve 1916 yılında Dakin’in Halamid®’i dezenfektan olarak
ilk tanıtımından bu yana ürünün hafif hipoklorit (HOCl veya OCl¯ ) iyonlarını
bırakan bir bileşik olduğu ileri sürülmüştür.

 

Ancak diğer bazı bilim adamları Chattaway ve Dakin’in bu raporlarına tamamen zıt bir teori ile yaklaşmış lardır.
Halamid®; hipoklorit ve kloroizosiyanuratlarla mukayese edildiğinde; hipoklorit bırakması ürünün bileşenleri
ile teoride tamamen zıt olduğu ıspatlanmıştır.

 

Ürün hipoklorit ve izosiyanuratlarla mukayese edildiğinde ;

 

  • Sulu solüsyon olarak mükemmel bir stabilite gösterdiği.

 

  • Biosidal etkisine bağlı olarak makul bir pH değerinde olduğu

  • Organik maddeler üzerinde makul bir biosidal etkisinin olduğu.

  • Hemen hemen hiç deri tahrişi göstermeyen, yok denecek kadar az klorlanma

 özelliği göstermeyen bir ürün olduğu ıspatlanmıştır.

 
Yeni Çalışmalar 

Son zamanlarda yayınlanan yeni çalışmalar da ıspat etmiştir ki biosidal etki sistemi hipoklorit bırakması
üzerine değil, bilakis farklı bir kimyasal mekanizma ile açıklanmaktadır.

 

Gottardi teorik olarak Chloramin-T solüsyonuyla farklı pH değerlerinde çeşitli hesaplamalar yapmıştır.

 

Sulu bir Chloramin-T solüsyonun da aşağıdaki denge tepkimeleri gerçekleşir.

 

( R=CH3-C6H4-SO2 )

 

R-NClNa ↔ R-NCl¯ + Na +

 

R-NCl¯ + H + ↔ R-NHCl

 

2R-NHCl ↔ R-NH2 + R-NCl2

 

R-NCl2 + H2O ↔ R-NHCl + HOCl

 

HOCl  ↔        OCl¯ +      H +

 

R-NH2      ↔ R-NH ¯ + H +

 

Bilinen denge sabitlerine göre Gottardi farklı pH değ erlerinde Halamid® solusyonunda oluşan bu bağımsız
bileşenlerin konsantrasyonlarını hesaplamıştır.

 

Eğer Chloramin - T hafif hipoklorit serbestleyen bir ürün olsaydı, o zaman ürüne ait
bileşenler HOCl ve/veya OCl¯ iyonları önemli miktarda mevcut olurdu.
Buna karşılık Gottardi % 0,1 Chloramin-T solüsyonundaki HOCl ve OCl¯ konsantrasyonlarını
farklı pH değerlerinde aşağıda göstermiştir.

 

 

pH 3 :  [OCl¯] = < 0,01µg/lt           [HOCl] =   14  µg/lt

pH 7 :  [OCl¯] =        µg/lt           [HOCl] =   14   µg/lt

pH 10 :[OCl¯] =      35 µg/lt           [HOCl] =  0,5   µg/lt

pH 12 :[OCl¯] =    200  µg/lt          [HOCl] = 0,01  µg/lt

Böylece Chloramin-T’nin biosidal etkisi hiçbir surette bu kadar minimum miktarlar da hipoklorit ile açıklanamaz.

 

Yeni Çalışmalar 2

 

Hahn et al, Gottardi’nin teorisini analizlerle ispatlamıştır. Chloramin-T solüsyonunda elektro kimyasal analitik bir
metot geliştirerek, çok düşük konsantrasyonlardaki hipokloriti tespit edebilmiştir.

 

2,5 gr/lt Chloramin-T solüsyonundaki hipoklorit konsantrasyonu 100 µgr/lt’den çok daha az olduğunu bulmuştur
( bu analitik metot ile tespit edilebilen dedeksiyon limitidir). Halamid® solüsyonuna hipoklorit eklense
bile dahi solüsyondaki Chloramin-T bileşenleri ile hemen reaksiyona girer.

 

Gottardi’nin de gösterdiği gibi Chloramin-T oluşması için Chloramin-T solüsyonundaki mevcut düşük
konsantrasyondaki R-NH2 nötr ve alkali pH değerlerinde hipoklorit ile etkileşir. Asidik pH değerlerinde
ise R-NHCl ile etkileşerek diChloramin-T oluşumu gözlenir.

 

Son yapılan çalış malarda Halamid® solüsyonu için öngörülen teorik bilgiler, analitik metodlar ile de ıspatlanmıştır ki ;
Halamid® az dahi bile olsa hipoklorit bırakan bir ürün değildir.

 Halamid®’İn Bugünkü Etki Mekanizmasına Ait Bilgiler

 

Yukarıda görüldüğü gibi tüm pH değerlerinde bu moleküller solüsyonlardaki
mevcut Chloramin-T iyonunun % 99,9’dan fazlasını temsil etmektedirler.

 

Halamid®’in Biosidal Etkileşim Mekanizması Özet Olarak Aşağıdaki Gibidir.

 

Halamid® su da çözünerek iyonlarına ayrış ır ve Chloramin-T iyonu bakteri, mantar, virüs gibi organik
maddelerle temasa geçerek onlarla etkileşir.

Bu oksidatif reaksiyon çabucak mikroorganizmaları öldürür, hem de düşük ısı ve düşük konsantrasyonlarda bile.
Oksidatif reaksiyonun geri dönüşümü olmadığından mikroorganizmaların hiçbir surette
direnç gösterme olasılığı bulunmamaktadır.

 

Halamid®’in biosidal özelliği Chloramin –T iyonunun kendisinden kaynaklanmaktadır.
Bakterilerin, virüslerin, ve mantarların oksidatif parçalanmasına kendisinin direkt olarak katılması olayıdır.

 

Referanslar:

 

  1. F.D. Chattaway, J.Chem. Soc. 87, 151 (1905 )

  2. H.D Dakin, J.B Cohen, M. Daufresne, J.Kenyon, Proc.Royal Soc. London Ser.B.232 – 251, 1916

 

  1. Kirk – Othmer, Encyclopedia Of Chemical Technology, 5th Edition Volume 5, Page 921

 

  1. Ullmann’s Encyclopedia Of İndüstrial Chemistry, 4th Edition, Band 9, Page 389

 

  1. W.Gottardi, Arch.Pharm.,325,377 – 384, (1992 )

 

 M.Hahn, A.Liebau, H.H.Rüttinger, R.Tahmm, Anal.Cmim.Acta,289, 35 – 42,

*